คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.09.2564
1

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) หรือที่เรียกว่า โครงการโอปอยซี ดำเนินการขึ้นเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
10

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ก.สอ.ได้รับมอบหมายจาก อสจ.รอ.ในการเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ KBO ของจังหวัด ณ รร.เพชรรัช์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในช่วงเดือน สิงหาคมต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.06.2564
8

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ ตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สอจ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพนังกั้นน้ำลำห้วยสมสนุก ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัท แป้งมันร้อยเอ็ด จำกัด และ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05.03.2564

รายการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณ 5,000 ขั้นไป

05.03.2564

รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 5,000 บาทขึ้นไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02