วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกศิพัฎญ์ ทองแกม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปหน่วยงาน “MIND” ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม รีแบรนด์สู่ MIND ขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดีอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิต พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุล และยั่งยืน ณ ห้อง The Portal อิมแพ็ค ชั้น4 โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม