วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี